Om oss

Vi är en riktigt rättvis presentbutik
med unika produkter! 

Vi driver sedan 24 år en fysisk butik i Helsingborg. Syftet är att genom rättvis handel förbättra sociala, ekonomiska
och miljömässiga livsvillkor för människor i länder och regioner med utbredd fattigdom, framförallt i Afrika, Asien och Latinamerika.