Vad är Fair Trade

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas
i länder med utbredd fattigdom. 
Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till 
högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

Du som väljer att köpa Fairtrade-märkta produkter är med och skapar
möjligheter för människor att stärka sitt inflytande och påverka
sin inkomst, och därmed sin livssituation. Genom att äta, dricka och
 handla Fairtrade-märkta produkter bidrar du till en mer hållbar värld.